Kategoria: budownictwo

10
Paź

Kto może wykonywać badania środowiskowe i co ile lat się je wykonuje?

Badania środowiskowe wykonuje się w celu zapobiegania chorobom zawodowym oraz innym dolegliwościom związanym z pracą w określonym zakładzie. Za czynniki szkodliwe uznaje się m.in. poziom zapylenia, czynniki chemiczne, drgania czy wibracje. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzania badań na własny koszt. Kto może wykonywać badania środowiskowe? Pracodawca zleca przeprowadzenie badań środowiskowych uprawnionemu laboratorium bhp, w tym również […]

18
Wrz

W jakim celu wykonuje się świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jeszcze do niedawna nawet budynki rodzinne musiało posiadać świadectwo energetyczne, jednak dzięki wprowadzonym zmianą, nie jest to już wymagane w każdej sytuacji. Przydaje się jednak ono mieszkańcowi budynki, dla informacji o możliwych zmianach. Kto ma obowiązek wykonania świadectwa? W przypadku domów jednorodzinnych, obowiązek wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej istnieje jedynie przypadku gdy właściciel chce sprzedaż dany […]