Tag: pomiary

10
Paź

Kto może wykonywać badania środowiskowe i co ile lat się je wykonuje?

Badania środowiskowe wykonuje się w celu zapobiegania chorobom zawodowym oraz innym dolegliwościom związanym z pracą w określonym zakładzie. Za czynniki szkodliwe uznaje się m.in. poziom zapylenia, czynniki chemiczne, drgania czy wibracje. Pracodawca ma obowiązek przeprowadzania badań na własny koszt. Kto może wykonywać badania środowiskowe? Pracodawca zleca przeprowadzenie badań środowiskowych uprawnionemu laboratorium bhp, w tym również […]